Admin iMentors

Khởi nghiệp Kinh doanh
Kinh nghiệm
Chuyên gia
Ngày gia nhập
05/06/2019

0 / 0 tổng số đánh giá
  • Có 0 cuộc gọi
  • Có 0 lượt đánh giá
  • Có 0 nhận xét

DỊCH VỤ TƯ VẤN:

  • Khởi Nghiệp Công Nghệ
  • Khởi Nghiệp Kinh Doanh
  • Chiến lược kinh doanh

Giới thiệu năng lực

Hỗ trợ kết nối với các Chuyên gia Vườn Ươm - iMentors